S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Realitní poradna

Otázka:

Proč se obrátit na realitní kancelář a raději neprodávat nemovitost na vlastní pěst?

Ušetřený čas a hlavně starosti

Realitní kancelář Vám zprostředkuje prodej Vaší nemovitosti “ na klíč“.  Ochrání Vaše zájmy, peníze a vše vyřídí za Vás. Tým vyškolených profesionálů  spolu s kvalitním právním servisem jsou základními kameny bezpečného prodeje a koupě nemovitosti .

Určení tržní ceny

Kvalitní realitní kancelář pracuje s řadou nástrojů pro přesné stanovení ceny Vaší nemovitosti. Zkušenosti makléře, cenové mapy, perfektní znalost trhu a v neposlední řadě i nový prodejní nástroj – aukce nemovitosti Vám zajistí určení reálné maximálně možné ceny Vaší nemovitosti v místě a čase.  Budete tak mít jistotu, že hodnota vašeho domu či bytu byla stanovena správně.

Marketingová podpora

Zpracování profesionální nabídkové prezentace vaší nemovitosti by mělo být samozřejmostí. První dojem je nesmírně důležitý, proto přípravou nemovitosti celý proces začíná. Kvalitní fotografie, inzerce na hlavních realitních serverech, široká databáze poptávajících klientů a další marketingové nástroje zajistí, že o Vaší nabídce ví téměř každý, kdo obdobnou nemovitost hledá.

 

Otázka:

Co je to franchising a proč realitní kanceláře RE/MAX pracují v tomto systému?

Je to osvědčená a velice účinná forma podnikání. Statisticky je sedmkrát bezpečnější a jistější forma podnikání než samostatné podnikání. Hlavní výhodou je rychlý začátek, možnost využívání zkušeností a know-how franchisora a významné úspory nákladů.

Otázka:

Je lepší nabízet nemovitost pomocí jedné či více realitních kanceláří?

Vždy je lepší zadat prodej nebo pronájem své nemovitosti pouze jedné realitní kanceláři. Co tato výhradnost přináší za výhody? – větší důvěryhodnost vaší nabídky / nemovitost je prezentována pouze jedním makléřem – maximální nasazení  Vašeho makléře  / motivace ve formě provize z uskutečnění obchodu/ -žádný tlak na bezdůvodné snižování ceny pod záminkou potenciálního kupce / žádná nekalá konkurence mezi makléři/-dojednání nejvyšší možné prodejní ceny /díky možnosti makléře hájit Vaše zájmy/-poznáte zkušeného makléře / ten pracuje výhradně/-komunikace pouze s jedním makléřem.

Otázka:

Co znamená zkratka PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy. Při prodeji většiny nemovitostí, případně jejich pronájmu je zákonnou povinností jej předložit kupujícímu /nájemci/.

Otázka:

Co znamená zkratka BPEJ?

BPEJ je zkratka, která znamená „bonitovaná půdně ekologická jednotka“. Jde o základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem. Kód BPEJ shrnuje primární půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její prodejní hodnotu.

Otázka:

Co znamená termín výhrada vlastnického práva?

Vlastnictví k nemovitosti přechází na kupujícího až úplným splacením kupní ceny.

Otázka:

Co to je stavební uzávěra?

Administrativní opatření stavebního úřadu nepovolovat výstavbu na daném území. Důvodem může být například zachování ucelené půdní rezervy pro plánovanou výstavbu většího rozsahu.

Otázka:

Kolik činí správní poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí ?

Správní poplatek za podání návrhu na vklad  do katastru nemovitostí činí 2000Kč.

Otázka:

Bude notářská úschova stejné částky dražší v Praze než na malém městě?

Ne, cena za úschovu se řídí právním předpisem a bude všude stejná.

Otázka:

Co je to úroková sazba u hypotéky?

Úroková sazba  je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční (per annum – zkratka p.a.). Jedná se o finanční odměnu pro banku (věřitele) za vypůjčení peněz.

Otázka:

Co je to pacht?

Pacht nahrazuje zejména nájmy zemědělských pozemků, u kterých je typické, že nájemce (nově pachtýř) má zájem požívat plody získané na pozemku. Pacht je možné zapsat do katastru nemovitostí.

Otázka:

Informuje nějak katastrální úřad účastníky řízení o povolení vkladu?

Ano, je-li vklad povolen, zašle kupujícímu a prodávajícímu Vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí a vkladovou listinu založí do sbírky listin

Otázka:

Jakým způsobem byste doporučili zajistit úhradu kupní ceny, pokud kupující hradí kupní cenu z vlastních prostředků?

Z důvodu bezpečnosti jednoznačně složením kupní ceny do úschovy po podpisu smlouvy o advokátní úschově a kupní smlouvy.

Otázka:

Kterou daň musí podle zákona platit pronajímatel, fyzická osoba, při pronájmu nemovitosti?

Jedná se o daň z příjmu.

Otázka:

Do kdy je třeba odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů bez pomoci daňového poradce?

Do konce března následujícího roku.