S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Zrušení předkupního práva přinese některým spoluvlastníkům nejistotu