S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytu