S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení