S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Stavební pozemek nemusí stavebním vůbec být. Co je důležité prověřit, než jej koupíte?