S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Spoluvlastnictví nemovitosti. Jaká přináší úskalí a jak jej ukončit?