S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Předkupní právo spoluvlastníků bude (opět) zrušeno