S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Jaké jsou hlavní povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby?