S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Jak vybrat bydlení pro seniory

S odchodem do důchodu nastanou pro člověka změny nejen finanční, ale i zdravotní. Každý by byl rád aktivní mnoho let a chtěl by, aby jeho standard bydlení zůstal stejný. Jestliže však dojde k obratu životní situace, je pravděpodobné, že to přinese nutnost najít jiné bydlení nebo zvážit úpravu stávajícího. NákladyPokud je senior navíc sám, ať už po rozvodu nebo ovdovělý, klesne z původního příjmu a nestačí již hradit náklady na bydlení, jaké si mohl dovolit, když vydělával.