S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Emoce při prodeji nemovitosti mohou zkazit nejen cenu

Málokterá oblast lidského konání je tolik svázaná s emocemi jako bydlení. Nemovitost, kterou kupujeme, se nám musí líbit, což je nejen záležitost vkusu a praktických potřeb, ale i těžko specifikovatelného citového pohnutí. Dalšími emocemi jsou hlubší citové vazby, které k nemovitosti máme nebo je časem navážeme. Jsou to místa, kde jsme vyrostli, strávili šťastné chvíle, ale z objektivních důvodů přijde rozhodnutí o prodeji. Pokud se nejedná o krizové situace či dědická vypořádání, přichází rozhodnutí o prodeji pozvolna, zraje a upevňuje se.