S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Dočasný odklad nájemného schválen. Odložení nájmu ale nebude tak snadné