S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Daň z přidané hodnoty není součástí základu daně z nemovitosti