S REALITAMI JSME WELLMI ZADOBŘE

Daň z nabytí nemovitosti. Nebylo by lepší ji zrušit?

Daň z nabytí movitých věcí, stále ještě známá spíše pod původním názvem daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Aktuální výše daně činí 4 % a hradí jí nabyvatel (kupující). Daň je sice přínosem pro státní rozpočet, ale nebylo by pro stát paradoxně efektivnější tuto daň zrušit?

Původní název se díky novému občanskému zákoníku změnil v roce 2014 na daň z nabytí nemovitých věcí, ale její smysl zůstal stejný. Zaplatit daň za to, že došlo ke změně vlastníka nemovitosti.